PROTOCOL COVID-19

The Production Factory biedt ook tijdens het COVID-19 virus een veilige omgeving aan om iedere productie tot een succes te maken. 

 

Twee stappen extra 

De 1,5 meter samenleving is aangekondigd en ook de evenementenbranche kan niet anders dan zich hierop aanpassen. Met twee stappen extra zijn wij als jouw technische productiepartner bereid om iedere productie tot een succes te maken, ook tijdens de COVID-19 virus. 

COVID-19 Profac Logo.png

Technisch produceren 

Onze technische producenten werken veelal vanuit huis waardoor de social distancing wordt gewaarborgd. Communicatie met elkaar, partners, opdrachtgevers en ook met jou kan gemakkelijk via videogesprekken, telefoon en/of e-mail.  

Naast een technisch producent wordt iedere productie voorzien van een COVID-19 verantwoordelijke. Wij zorgen voor een geïnformeerd producent die gedurende de gehele productieperiode toeziet op het handhaven van de genomen (overheids)maatregelen.  

Voorafgaand aan de productieperiode wordt de desbetreffende locatie bekeken met oog op te nemen maatregelen. De maatregelen die genomen dienen te worden, worden met u besproken, zodat het duidelijk is voor alle partijen.  

 

Onze productie wordt aangepast op de volgende punten: 

 • Onze COVID-19 verantwoordelijke bepaald in overleg wie aanwezig dient te zijn op locatie.

 • De partners en derden die op de locatie verwacht worden, ontvangen vooraf een protocol die men schriftelijk dient te accorderen.

 • Partners en derden worden vooraf geïnformeerd over de genomen maatregelen.  

 • Partners en derden wordt gevraagd om: 

      - Vrachtwagens op 1 laag te laden zodat 1 persoon zelfstandig kan laden en lossen. 

​      - Apparatuur voorafgaand aan de productie te desinfecteren. 

      - Medewerkers indien mogelijk alleen te laten reizen. 

      - Te alle tijden de 1,5 meter afstand te bewaren. 

 • In de pre-productie wordt gekeken naar de benodigde materialen. Materieel wat niet door één persoon verplaatst kan worden, wordt waar mogelijk gemeden.  

 • Op het productiekantoor is ten alle tijden desinfectiematerieel te verkrijgen voor personen en materialen. 

 • Op locatie worden looproutes aangegeven. Waar mogelijk wordt er eenrichtingsverkeer gehanteerd.  

 • Op locatie zijn in iedere ruimte de genomen maatregelen aangegeven.  

 • In overleg met de opdrachtgever en de locatie eigenaar wordt bekeken of de bouw- en breekperiode verspreid kan worden. Op deze manier beperken we het aantal personen op locatie. 

 • Werktijden en pauzes worden gespreid zodat het aantal personen op één locatie beperkt blijft.  

 • De bouwcrew gebruikt zoveel mogelijk hun eigen gereedschap. Indien nodig dat er toch gereedschap uitgewisseld wordt, dient deze gedesinfecteerd te worden. 

 • Er wordt zoveel mogelijk in vaste teams gewerkt. 

 • Voordat de zogeheten ‘showploeg’, waaronder artiesten, presentatoren etc., de locatie betreedt wordt de gehele locatie schoongemaakt. 

 • Iedere persoon die de locatie betreedt houdt zich aan de RIVM-richtlijnen*.  

 

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar via  

e-mail office@profac.nl of telefonisch via 0031 (0)26 3840110. Uiteraard kan je ook je vaste contactpersoon van The Production Factory benaderen. Wij informeren jou graag en komen graag met jou in gesprek. 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19